File in het park

We staan momenteel aan de vooravond van de zomervakantie. Juli en augustus zijn de maanden bij uitstek voor vakantie, reisjes, ontspanning, …. De voorbije maanden zaten dan ook velen met het dilemma. Gaan we onze citytrip, onze jaarlijkse reis naar de bergen, onze wandelvakantie, onze vakantie naar de warmte… nu al boeken of wachten we tot we weten wat er mogelijk is?
De goesting is er wel maar de ratio roept ons terug.

Statistieken laten echter zien dat 30% van onze bevolking deze overweging nooit moet maken. Door verschillende redenen gaan ze gewoon nooit op vakantie… Ze zijn dus altijd aangewezen op hun eigen omgeving, het beschikbare openbaar groen of hun eigen tuin…

En wat die tuinen betreft. Je zou er niet bij stilstaan maar volgens ‘statistiekvlaanderen.be’ groeit het aandeel appartementen gestadig: ruim 27% van de woningen in 2020 zijn meergezinswoningen. Die beschikken dus niet over een tuin. En met de bestaande ruimtedruk en bouwshift zal het beschikken over een tuin in nieuwbouw, eerder zeldzaam zijn. In de meeste centra van onze Vlaamse steden is dit nu al duidelijk zichtbaar.

Daar bovenop komt nog dat de onzekerheid van Covid-19 velen zal thuishouden.

In dit laatste schuilt natuurlijk een gevaar. Beleidsverantwoordelijken zouden wel eens kunnen denken, Covid-19 is tijdelijk, dit verdwijnt vanzelf de volgende jaren. Waarom zouden we dan verdere investeringen moeten doen?

Maar de verdere appartementisering, de gestegen armoede en de gestegen onzekerheid zal mensen hier houden. En die zijn terecht op zoek naar een stukje groen, wat vakantie in eigen omgeving.

File in het park dan? Het zou kunnen, en op zonnige zondagen was dit de voorbije maanden ook al zo…

Daarom juist ligt er voor vele beleidsverantwoordelijken en verantwoordelijken groen een enorme uitdaging. Gezien het aanbod openbaargroen voor velen dan ook de enige vorm van ‘gratis’ vakantie is, moeten we blijven investeren en kwalitatief beheren.

Maar ook daar zijn grenzen aan natuurlijk. Wat dan?

Spreiden van recreatie in je stad of gemeente is een mogelijkheid, de minder voor de hand liggende groenzones in de kijker stellen.

Daarnaast kunnen we dit zeker ook bereiken met enige creativiteit voor gebruik van dit openbaar groen. Laat ons zoeken naar nieuwe beleving. Een kleine natuurcamping, rondje parken wandelen, ligweide, spelcontainer op wijkgroen, tijdelijk opengesteld groen, waternatuurspeelplaats, hondenwandeling of -speeltuinen, picknicken in het park, …

Ook dit zal mensen die thuisblijven de nodige energie geven.