Floriade, te veel belevingspark

De 7de editie van de Floriade Expo te Almere heeft ondertussen zijn deuren gesloten. De Floriade is een wereldtuinbouwtentoonstelling die sinds 1960 één keer per tien jaar in een Nederlandse stad wordt gehouden. Sinds 1960 erkent het ‘Bureau International des Expositions’ de tuinbouwtentoonstelling als een categorie binnen de wereldtentoonstellingen.

Het was een moeilijke editie. De tot standkoming tijdens en kort na de Corona-crisis was niet ideaal. Dit zorgde voor veel twijfel tijdens de voorbereiding. Bij opening waren nog niet alle stands aangelegd, het kreeg dan ook in de pers niet altijd de nodige lof. Mede daardoor viel het bezoekersaantal tegen en stevende men af op een verlies. Er werden cijfers genoemd van om en bij de 34 miljoen euro.

De doelstelling voor Floriade Expo ’22 was duidelijk omschreven: Structurele innovaties en oplossing en vinden voor duurzame en leefbare steden. Om dit doel te bereiken worden partijen uit de hele wereld samengebracht. Zij presenteren hun innovatieve ideeën en best practices uit de tuinbouw en daarbuiten op Floriade Expo 2022.

Of ze in deze opdracht geslaagd zijn?

We waren er met ons team getuige van, maar de meningen waren verdeeld. De zoektocht naar duurzame en leefbare steden kunnen we uiteraard onderschrijven. Daarbij hebben we zeker innovatie ve, nieuwe oplossingen gezien. Maar ook veel zaken waren herhaling, bevestiging van wat we reeds wisten, of zelfs helemaal niet terzake. Het enige grote verschil was dat dit alles nu terug te vinden was in één groot park, een soort groen belevingspark. Want er werd toch heel veel aandacht besteed aan de inrichting van het 60ha grote park. Daardoor was dit belevingspark voor de professional misschien een net iets te grote tijdsinvestering voor de ietwat magere return. Het was meer een dagje-uit dan een leermoment.

Is dergelijke kostprijs dan nog te verantwoorden?

Akkoord, 10 jaar geleden was het wel vrij succesvol. Maar tijden veranderen. In een geglobaliseerde digitale wereld is dergelijke aanpak waarschijnlijk niet meer van deze tijd. We beschikken reeds over een ruim aanbod van studiedagen, webinars, seminaries, awards,… waarbij grenzen en taal geen beperking meer zijn. Innovaties, visies, strategieën, vakliteratuur,… liggen online te grabbel. De professional zal zijn weg wel vinden naar de nodige oplossingen. Maar af en toe is het zeker interessant om in dialoog te gaan. Beurzen als Green Expo, Demogroen, Vakbeurs Openbare Ruimte,… zijn veel kleinschaliger, face-to-face en dragen bij tot een correcte afstemming van vraag en aanbod.

Door dialoog leemtes, data, onderzoek en productontwikkeling in de groensector correct afstemmen. Hiermee creëren we de grootste kans tot de ontwikkeling van implementeerbare oplossingen. Dit is waar we in de toekomst vooral moeten op inzetten en heeft slechts één doel: duurzame en leefbare steden gestalte geven.

Of er ook in 2032 een Floriade plaatsvindt is nog niet duidelijk, vertelt de Tuinbouwraad als gevraag d wordt naar de plannen. "Een besluit hierover zal mede afhangen van het succes van Almer e."