Het slimste groen ter wereld

De Vereniging Voor Openbaar Groen, VVOG, bestaat in december 2024 reeds 50 jaar. We mogen daar best trots op zijn. Niet alleen mogen wij trots zijn, jullie mogen met ons meevieren! De jaren ’70 waren het startpunt van de groendiensten in Vlaanderen. Ook in jouw stad of gemeente werd hiermee gestart. De taken van een groendienst waren in het begin nog beperkt, vooral beheer werken, verfraaiingswerken, planten kweken, kleine aanplantingen…

Mag ik ook stellen dat beleidsmatig ‘groen’ lichtzinnig werd toegekend? Schepenen zagen in die jaren de bevoegdheid ‘openbaar groen’ als onderhoud van de plantsoenen vanuit de Technische Dienst. Meer was dat niet.

Maar ik ben ervan overtuigd dat in het najaar, bij de vorming van de nieuwe beleidsploegen de bevoegdheid ‘openbaar groen’ gekoppeld aan milieu, klimaat, biodiversiteit, … een begeerde beleidsbevoegdheid zal zijn.

De verwachtingen van de burger helpen hierbij natuurlijk. Met nieuwe groene investeringen, PLUSgroen dus, kan je bijzonder goed scoren. Nieuw openbaar groen heeft ook weinig tegenstanders, dit in tegenstelling tot mobiliteit. En dat is toch interessant als schepen, of niet?

Onze “Ambitienota voor een toekomstgericht openbaar groen” wees op de talrijke kansen. Gebruik deze gids de komende jaren. Er zijn onbeperkte mogelijkheden en je ondersteunt er je collega schepen of andere doelstellingen mee. Onder de rubriek ‘groen versterkt’ wezen we al op het slim inzetten van groen ter versterking van andere domeinen zoals citymarketing, sociale gerechtigheid, identiteit, gezondheid…

Groen slim inzetten ter versterking van andere domeinen hoort er steeds meer bij. Dat bomen verkoeling geven voor mens en dier, is stilaan algemeen geweten. Er voluit actief mee aan de slag gaan, is de volgende stap.

Een beetje verder in ons vaktijdschrift staat nog een ander prachtig voorbeeld hiervan. ‘Cittaslow’ is een internationaal keurmerk voor gemeenten die zich inzetten voor een trager levensritme en - daarmee gepaard - een hogere levenskwaliteit. Openbaargroen, in al zijn facetten, draagt daaraan bij door het versterken van de landschappelijke omgeving, groene verbindingen, bijentuin, trage wegen, …

Wist je trouwens dat je met het slim inzetten van openbaar groen, mits een aangepast beheer, ook het verkeer kan beïnvloeden? Bomen kunnen psychologisch een afremmend effect hebben, plantvakken geven bescherming en verhogen het veiligheidsgevoel.

Maar er zijn nog slimme toepassingen. Uit de conclusies van ‘The effects of urban retail greenery on consumer experience’ halen we het volgende. Er is een groeiende en gezonde bewijsbasis, waaruit blijkt dat indien er, zowel in als buiten de winkel, groen aanwezig is, dit detailhandels voorziet van een strategisch zakelijk voordeel. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs vijandig te zijn tegenover de economische en financiële doelstellingen die de detailhandel nastreeft. Onze Neder landse collega’s hebben zelfs 100 miljoen euro vrijgemaakt met hun ‘Impulsaanpak Winkel gebieden’ om winkelgebeiden meer identiteit te geven door onder andere te vergroenen.

Wie wordt de slimste groenmedewerker van de wereld?
Wie wordt de slimste groenschepen van de wereld?
Of beter, laat ons samen op zoek gaan naar “Het slimste groen ter wereld”.
Wedden dat er nog meer mogelijkheden zijn?