Gezocht: budget voor strategische groenaankopen

In 2022 organiseert de VVOG reeds voor de 43ste keer haar wedstrijd ‘openbaargroen-awards’. Hiermee gaan we op zoek naar vernieuwende en inspirerende openbare groen-, bloemen- en bijenvriendelijke realisaties in Vlaanderen.

Er zijn duidelijk grote inspanningen geleverd door onze groendiensten. Wij hebben reeds veel bijzonder waardevolle groenprojecten gezien. Als we even kijken naar de genomineerde projecten van 2021: vergroenen van begraafplaatsen, vergroenen van een stadscentrum, groene verbindingen aanleggen, onthardingsprojecten, omgevingsgroen, buurtparkje bij nieuwe wijken, heraanleg speelplein, bijenvriendelijke gemeente, …. Een mooi pallet van verschillende groenbelevingen.

Maar toch wringt er iets!

Volgens de laatste update telt het Vlaams Gewest 6,65 miljoen inwoners. Dit is een stijging van 1 miljoen inwoners op 30 jaar tijd. Daarmee is de groei van de Vlaamse bevolking boven het Europees gemiddelde.

Daarnaast twijfelt niemand aan het feit dat ‘groen’ in de stad een belangrijke rol kan spelen in klimaatadaptatie door middel van de volgende belangrijke mechanismen: groen werkt verkoelend, groen vermindert wateroverlast en groen verhoogt de infiltratiecapaciteit. Dat laatste kan ook droogte tegengaan.

Ook, buiten een enkeling na, twijfelt niemand er nog aan dat contact met de natuur zorgt voor meer geluk en minder stress. Het bevordert vitaliteit, creativiteit en stimuleert ontmoetingen tussen mensen. Een korte wandeling of juist uren zwerven door de natuur, samen groenten kweken in een buurtmoestuin of werken in een kantoor vol planten, … Groen voelt goed.

Maar toch wringt er iets!

Als ik nog even terugkom op onze Openbaargroen-awards dan moeten we vaststellen dat slechts zelden projecten compleet ‘nieuw groen’ zijn. Hoe waardevol de vergroening van pleinen, woonomgeving, upgrade van bestaand groen ook is, we hebben dringend nood aan volledig nieuw groen. Gezien de stijging van het bevolkingsaantal, de grotere groenhonger, de klimaatuitdagingen en het positieve effect van groen op onze gezondheid, moeten we verder investeren.

Maar toch wringt er iets!

Meer en meer steden maakten reeds een groenplan op. Dat is zeker lovenswaardig. Maar een groenplan moet meer zijn dan een ‘opsmukplan’. Een groenplan moet strategische groentekorten in kaart brengen, verbindingen suggereren, potenties aanduiden, historische tuinen inventariseren, … En wanneer dit gebeurd is, dan moet er ook consequent gehandeld worden. Alle middelen moeten ingezet worden om deze doelstellngen te halen. RUP’s, omgevingsvergunningen, ambitie nota’s moeten volgen, … Maar er is vooral wat moed nodig om strategische aankopen te doen wanneer er zich opportuniteiten voordoen. En daarna ook nog de overtuiging te hebben deze resoluut te vergroenen.

In tegenstelling tot pure kosten, blijven deze aankopen wel degelijk in het patrimonium van de stad. Deze investeringen blijven hun waarde minstens behouden.

Durven investeren in nieuw groen, is investeren in leefbare buurten voor de toekomst.

Daarom zouden we willen pleiten om de komende jaren, maar zeker in de nieuwe bestuursakkoorden, budgetten te voorzien voor strategische groenaankopen …