Groenblauwe oplossingen voor ontharden en infiltreren in het kader van de Blue Deal

Groenaannemers zijn een deel van de oplossing wanneer het gaat over micro-ingrepen in de publieke ruimte in het kader van klimaatmitigatie. Zij hebben de nodige ervaring en kennis om punctueel kleine ingrepen te bedenken, te ontwerpen en uit te voeren. Om de termijnen van beplantingsseizoenen na te leven is het namelijk zo dat de voorkeur ligt bij projecten die niet vergunningsplichtig zijn en die tevens kleine budgetten en korte doorlooptijden hanteren. Regenbuien worden tegenwoordig schaarser, maar hun intensiteit wordt alsmaar heviger. Met als schijnbare paradoxale gevolgen dat het droger wordt, maar dat wij tevens meer met wateroverlast moeten kampen. Dit is, zonder verrassing, een van de vele gevolgen van de huidige klimaatverandering. Vandaag zetten we een oplossing in de kijker en tonen wij aan hoe je als groenaannemer de water problematiek kan aanpakken en kan bijdragen aan een klimaatbestendige toekomst.

Tekst Peter Loyens | Krinkels

Download het integrale artikel hieronder!