Bomenvisietool

Bomenvisietool

De Vereniging voor openbaar groen ontwikkelde in samenwerking met Centrum Duurzaam Groen en de provincie Limburg een online tool.

De bomenvisietool is een instrument waarmee de steden en gemeenten op een eenvoudige manier zelf de aanzet kunnen geven tot het uitschrijven van een bomenvisietekst. Deze visietekst dient als basis tot het opstellen van een bomenbeleidsplan.

Volgens het principe van een menukaart kunnen er ambities worden geselecteerd .

Het toepassen van de tool resulteert in een beknopt document dat naar beleidsmakers toe het overzicht geeft van de belangrijke keuzes rond hun toekomstig boombeleid.

Voor diegene die het bomenbeleidsplan uitschrijven fungeert dit document als een kapstok voor de verdere uitwerking van een boombeleidsplan met concrete doelstellingen.

Dit beleidsplan geeft zowel steun aan het beleid, als aan ontwerpers en uitvoerders.

Praktisch

  • De leden van de VVOG kunnen een gratis login opvragen via het onderstaande mailadres. Normaal wordt er slechts één account per stad of gemeente toegekend.
  • Niet-leden van de VVOG kunnen ook een account aanvragen voor € 200 excl. BTW (inclusief ondersteuning).

Bekijk hieronder een video met uitleg over de filosofie achter de Bomenvisietool en hoe hem te gebruiken.


 

​Indien dit niet zou lukken kan je ook de onderstaande link kopiëren en in je webbrowser plakken

https://youtu.be/QOZnunSwfqI

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors