Wie is wie?

Filiep Bouckenooghe

Filiep Bouckenooghe

Directeur

filiep.bouckenooghe@vvog.info

Filiep Is directeur van de VVOG sinds 1/7/2019. Hij is boekhouder van opleiding en heeft heel wat bestuurders- en beleidservaringen.

Filiep staat in voor:

 • Algemene leiding | personeel – bestuur – leden
 • Algemene representatie | aanwezig namens VVOG op ...
 • Personeelsadministratie (verlof – loonstaten)
 • Ledenwerving | inhoudelijk (ism Doreen)
 • Beleidsvoorbereiding algemeen | contact met voorzitter, ondervoorzitters
 • Algemene vergadering | inhoud voorbereiden
 • Bestuursorgaan | agenda voorbereiden, vergadering, opvolging
 • Financieel Comité | agenda voorbereiden, budget, financiële evaluatie
 • Financies | budget (betalingen i.s.m. Dirk)
 • Sociale media
 • Groencontact (interne redactieraad)
 • Hoofdredactie, eindredactie, redactie-adviesraad, redactie artikels, contacten met auteurs & adverteerders, reportages (ism Jos)
 • Studiedagen & -uitstappen, e.d. | agenda
Rudi Geerardyn

Rudi Geerardyn

Adjunct-directeur

rudi.geerardyn@vvog.info

Rudi is landschapsarchitectstedenbouwkundige (Anderlecht, 1980 – Gent, 1984). Hij is werkzaam bij de VVOG sinds 1999.

Rudi staat in voor

 • Groene Lente | organisatie jurering, excursie, finale
 • Entente Florale | kandidaat zoeken, begeleiden
 • Technisch Advies (divers)
 • Groencontact (interne redactieraad)
 • Studiedagen & -uitstappen, e.d. | agenda,
 • Bezoek gemeenten
 • Aanspreekpunt bij afwezigheid directeur

Emmanuel Ampe

emmanuel.ampe@vvog.info

Emmanuel is landschapsarchitect (Anderlecht, 1989) en werkt sinds 2001 voor de VVOG. Emmanuel werkt part-time (80%).

Emmanuel staat in voor:

 • Studiewerk | research, voorbereidingen,
 • Groencontact (redactieraad)
 • Commissies | lid, vergaderingen,
 • Technisch Advies (divers)
 • Prov. TW | inhoud, research, voorbereid. | praktisch
 • Studiedagen | inhoud, research, voorbereid. | praktisch
 • Groencontact (interene redactieraad) redactie kleine artikels, research
 • Techn. Werkgroep | agenda voorbereiden, vergadering, verslaggeving
 • Bibliotheek
 • Steunpunt Oost- & West-Vlaanderen
Doreen Leuntjens

Doreen Leuntjens

doreen.leuntjens@vvog.info

Doreen is verantwoordelijk voor de administratie. Zij werkt voor de VVOG sinds 1990 en is hét aanspreekpunt op het secretariaat. Doreen werkt part-time (40%).

Doreen staat in voor:

 • Secretariaat | allerlei administratie, briefwisseling, routine-mailings
 • Ledenadministratie | contacten, facturatie,
 • Begeleiding stagiair
 • Cursussen | administratie, facturatie, coördinatie
Dirk Neirynck

Dirk Neirynck

dirk.neirynck@vvog.info

Dirk is adminstratief en technisch ondersteuner. Hij is in dienst bij de VVOG sinds 1986. Dirk werkt part-time (80%).

Dirk staat in voor:

 • Secretariaat, Boekhouding & betalingen
 • ICT | Computer-assistance, programma’s
 • Website | redactie, onderhoud
 • e-Nieuwsbrief | redactie, layout, mailing
 • Lay-out vvog-drukwerk
 • Verzekeringen (i.s.m. Doreen)
 • Groencontact | adverteerders, werving,
 • Auto vvog | onderhoud
Peter Vandyck

Peter Vandyck

peter@vvog.info

Peter is landschapsarchitect (Anderlecht, 1994) en onze vaste lesgever. Als dusdanig is hij ook nauw betrokken bij de uitwerking van het VVOG-cursusprogramma. Hij werkt voornamelijk vanuit zijn thuisbasis in Hasselt. Peter werkt sinds 2007 voor de VVOG op halftijdse basis (50%).

Peter staat in voor:

 • Vorming & opleiding
 • Cursussen | uitwerken, cursussen geven,
 • Technisch advies (divers)
 • Steunpunt Limburg & Antwerpen
 • Redactie publicaties (bep. zakboekjes, …)

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors