Cursussen

Voor de uitbouw van een degelijk groenbeleid is permanente vorming onontbeerlijk. Ook in de groensector.
De Vereniging voor Openbaar Groen organiseert bijscholings- en vormingscursussen specifiek gericht naar arbeiders en kaderpersoneel van de openbare groendiensten. De cursussen werden getoetst aan de dagelijkse realiteit binnen de groendienst. Inhoudelijk wordt gestreefd naar een evenwicht tussen theorie en praktijk.

Alle VVOG-cursussen zijn aangepast aan de behoeften van vorming in het kader van de loopbaan van het gemeentepersoneel met voor elk personeelsniveau aangepaste cursussen.

Deelnemers ontvangen een door de Vlaamse gemeenschap officieel erkend getuigschrift.

 

Aanbod cursussen

U kan steeds contact met ons nemen voor cursussen die op uw gemeente zouden kunnen plaats vinden of 'à la carte'-cursussen.
Voor alle informatie over de cursussen kunt u contact opnemen met het secretariaat op tel. 050/33 21 33 of via e-mail op vorming@vvog.info

 

Basisopleiding Groenbeheer

Vervolmakingsopleidingen groenbeheer

Groenbeheer

module 3

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors