Vormingsdagen

Studiedagen en -uitstappen zijn ideale gelegenheden om de vakkennis te verruimen en om nieuwe en verrijkende contacten te leggen met collega's en sprekers.

De VVOG organiseert geregeld vormingsdagen die zich voornamelijk richten naar het kaderpersoneel van de gemeentelijke groendiensten. Telkens wordt één onderwerp of thema op een bijzondere wijze belicht.

Meerdere malen per jaar worden rond specifieke thema's en met kleinere groepen ook seminaries en workshops georganiseerd. De uitwisseling van ervaringen onder collega's is steeds een verrijkende ervaring.

Deze provinciale Technische Werkvergaderingen zijn exclusief voor de leden-gemeenten.

De deelnemers ontvangen een VVOG-getuigschrift.

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors