CentrumStedenOverleg (CSO)

CentrumStedenOverleg

Sedert 2020 zijn we gestart met een overleg van alle centrumsteden. Reeds 12 van de 13 centrumsteden schuiven aan tafel samen met het Agentschap van Natuur en Bos (ANB).

De bedoeling is gemeenschappelijke thema’s aan te pakken.

Belangrijk is te connecteren, een gezamenlijk link te leggen en in overleg te gaan tussen de centrumsteden. Dit doen we samen met ANB (Departement Omgeving) en andere belangrijke spelers in de publieke ruimte…

De grote voordelen van het CSO zijn:

  • dat het overleg meer overkoepelend kan gebeuren
  • de mogelijkheden om toelichtingen te krijgen van personen en over thema’s die van belang zijn voor de centrumsteden

Hier worden thema’s verder uitgewerkt, afspraken gemaakt met derden die voor heel Vlaanderen van belang zijn.

Alle andere steden en gemeenten zullen op de hoogte gehouden worden en de vruchten ervan dragen

Reeds opgenomen

  • 19 februari: de kansen en mogelijkheden van i-Tree voor Vlaanderen
  • 13 mei: overleg ivm de groenvisie van Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
  • 21 oktober: burgerparticipatie in een groenbeleid

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors