Groen Lerend Netwerk

Wat is Groen Lerend netwerk ?

We willen meer inzetten op het bundelen, delen en verdiepen van praktijkervaring. Meer kennisdelen kan de Groenpraktijk in Vlaanderen nochtans fundamenteel versnellen.  

“In een lerend netwerk of leernetwerk wisselen diverse individuen, vanuit een gezamenlijke interesse voor een groenbeleid doelbewust kennis en ervaringen uit. Zo ontwikkelen ze nieuwe inzichten, oplossingen of werkwijzen. Deelnemers kunnen instappen in een lerend netwerk op basis van hun interesse en professionele ontwikkelingsvragen.”

Voor wie ?

Voor alle leden van VVOG. In eerste instantie ontwikkelen we dit naar groenambtenaren. Dit kunnen beleidsmedewerkers zijn, diensthoofden Groen en/of Ruimte, meewerkende chefs, diensthoofd groenbeheer, …  Kan steeds uitgebreid worden volgens thema.

Welk doel heeft een lerend netwerk ?

 • Deelnemen aan een lerend netwerk levert frisse ideeën en nieuwe contacten op en biedt een goede bodem om nieuwe kennis te creëren.
 • Bovendien kan het de motivatie aanwakkeren: wie 
  bijvoorbeeld in een intervisiesessie een praktisch probleem naar voren brengt, is echt geïnteresseerd in mogelijke oplossingen en werkelijk gemotiveerd 
 • In een ‘veilige’ omgeving waarin mensen samen naar oplossingen zoeken voor gemeenschappelijke problemen, kunnen ze zich kwetsbaar opstellen en staan ze meer open voor kritiek van anderen. Ze mogen vragen en problemen aan anderen voorleggen zonder daarop afgerekend te worden.
 • aangezien alle deelnemers in de praktijk staan krijgt iedereen feedback en oplossingen die onmiddellijk toepasbaar zijn. Zeer concreet.
 • De tijd die iedereen erin stopt moet men op termijn terugwinnen door nieuwe kennisverwerving of door de nieuwe contacten.

Wat komt aan bod in een lerend netwerk ?

Elk Lerend Netwerk komt jaarlijks een 3-tal keer samen. De  inhoud van die bijeenkomsten krijgt vorm in samenspraak met de groep. De focus ligt op:

 • Gezamenlijk kennis opdoen.
  We delen kennis (inzichten, tools) en concrete ervaringen en reflecteren erover. We zoeken naar succesfactoren, maar evengoed naar hinderpalen waar we tegenaan lopen. Welke kennishiaten ervaren we? In principe leren we van elkaar. Als bepaalde kennis niet aanwezig is in de groep, nodigen we externe experts uit.  
 • Inspiratie opdoen
  We gaan gezamenlijk op zoek naar en delen goede voorbeelden uit binnen- en buitenland. Het netwerk zal voor zijn bijeenkomsten ook een aantal keer te gast zijn bij een inspirerende groenproject
 • Uittesten van het geleerde
  We gaan met het geleerde aan de slag en vertalen het naar de praktijk. We doen dit in een veilige omgeving via intervisies, waarin de deelnemers elkaar coachen en ondersteunen. In een volgende fase passen we de nieuwe inzichten en tools toe in het eigen werkveld. Deze ervaringen delen we opnieuw. We benaderen leren als een cyclische beweging deel uitmaken van een ondersteunend platform

Het leernetwerk wordt na de bijeenkomsten een ondersteunend platform. Een community of practice, waarbinnen de leden in vertrouwen en openheid elkaar blijven ondersteunen en participatietrajecten en leerervaringen aan elkaar voorleggen.

Hoe organiseren ?

 • Lerend Netwerk Oost:
  Alle leden van Antwerpen, Limburg en een deel van Vlaams-Brabant
  23 juni 2020: Eikenprocessierups behandelen
 • Lerend Netwerk West:
  West- & Oost-Vlaanderen en een deel van Vlaams-Brabant

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors