CentrumStedenOverleg VVOG

VISIT Leuven

Op woensdag 19 oktober 2022 had het centrumstedenoverleg van de VVOG te Leuven plaats. Klimaatadaptatie, bodemanalyse, bodem en bomen, groene data, draagvlak,… zijn thema’s die aan bod kwamen.

In de voormiddag kwamen enkele specialisten vernieuwende ideeën en methodes uit de doeken doen.

  • Baptist Vlaeminck (Stad Leuven) - Horizon Europe Life + Project: Klimaatadaptatie en draagvlak voor nature based solutions in wijk Spaanse Kroon: Methodologie & Monitoring
  • Valerie Dewaelheyns (onderzoeker KULeuven) – Opmaak referentiekaart met data publiek groen in Vlaanderen – Aftoetsing KULeuven met centrumsteden
  • Toelichting Bodemkundige Dienst België – Aanbod voor lokale besturen – Nieuwe werkmethode voor opmaak van totaaldossier
  • Jan Geerts (Standing People.be) – Van bodemkennis tot boomsoortkeuze

In de namiddag liet de stad Leuven ons enkele voorbeeldprojecten zien.

  • Vlinderpark, door Bodemkundige Dienst België
  • Onthardingsproject Borstelstraat, door Stad Leuven
  • Hal 5 en de buurtbossen, door stad Leuven
  • Belle-vuepark, door Stad Leuven
  • Plantenlabo, door Stad Leuven & Jan Geerts
  • Watertoer, door Stad Leuven

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors