Nieuwe eenheidsprijs 2022

Waardebepaling van bomen

Ga aan de slag om de waarde van bomen te bepalen met de nieuwe, geactualiseerde eenheidsprijs die nu 7,28 euro bedraagt.

Denk eraan om deze nieuwe eenheidsprijs toe te passen bij iedere waardeberekening volgens de Uniforme methode voor waardebepaling van bomen.  Meer informatie vindt u via de link hieronder.

Een aanpassing van het programma 'Boomwaardecalculator 5', en een update voor reeds geïnstalleerde programma's volgt begin februari.

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.