Groenaannemer-award 2022

Dolmans Landscaping | Project Genk - Welzijnscampus Portavida

VLAM en VVOG belonen een groen project dat met de expertise van een profession ele tuinaannemer werd gerealiseerd. De award brengt het maatschappelijk belang van openbaar groen onder de aandacht en ijvert voor een goede samenwerking tussen gemeentebesturen, boomkwekers en tuinaan nemers. Na deliberatie werd het project ‘Welzijnscampus Portavida’ te Genk geselecteerd als winnaar. De laureaat ontving een getuigschrift en een aankondigingsbord geschonken door VLAM.

Dolmans Landscaping bvba | Lummen
www.dolmanslandscaping.com

Genk | Welzijnscampus Portavida
Genk | Welzijnscampus Portavida
Genk | Welzijnscampus Portavida
Genk | Welzijnscampus Portavida

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors