Webinar Beslisbomen

Beslisbomen

Hoe gebruik maken van beslisbomen bij klachten- en schadebeheer?

Dat bomen belangrijk zijn in een stedelijk beleid daar hoeven we de lokale groendiensten niet meer van te overtuigen. We zijn allemaal op zoek naar waar we meer bomen kunnen plaatsen op ons grondgebied. We doen mee met het bomencharter, meer bos in Vlaanderen, we motiveren burgers, etc. Soms vergeten we ook wel eens dat we ons bestaand bomenbestand goed moeten beheren, gezond moeten houden, … of kortom moeten koesteren. Want ‘bomen op leeftijd’ zijn zoveel meer waard dan nieuwe.

Burgers zijn meestal principieel overtuigd van meer bomen. Maar als het gaat over die bomen in hun straat, in hun tuin, bij de buren of in het nabije park, … dan kunnen ze wel eens een andere mening hebben. Dan refereren ze wel eens naar ‘overlast’. Als groenmedewerker ken je het breder e plaatje in kader van klimaat en biodiversiteit die natuur lijk pleit voor maximaal behoud, maar je bent ook niet blind voor de individuele vraag van de burger. Sterker nog, die burger argumenteert uitvoerig, neemt desnoods een advocaat of spant iemand voor zijn kar om zijn gelijk te halen.

Hoe ga je hiermee om als bestuur?

Beslisbomen brengen soelaas. Alles begint met een objectieve benadering van een vraag tot rooien of klacht. Daarom hielden we een tijdje geleden een webinar rond ‘Beslisbomen2’.

Wat mag je verwachten?

Een bredere visie is noodzakelijk. Beslisbomen maken best deel uit van een groter geheel zoals een bomenbeleidsplan, groenplan. Daarnaast is het noodzakelijk om een scherp beeld te hebben van de positieve en negatieve aspecten van bomen.

 1. Algemene aandachtspunten
  In een eerste punt gaan we verder in op een aantal ‘algemene aandachtspunten’ zoals de koppeling met al bestaande (beleids) plannen, het werken met een punten systeem, bekijk ook steeds de omgeving, ga in dialoog met de burger, werk je parameters correct uit
 2. Statuut van beslisbomen
  Denk na over de status van je beslis boom. Ofwel blijft dit een intern document, ofwel laat je dit goedkeuren door het CBS, maar aanvaard dat een Schepen(college) dit steeds kan overrulen.
 3. Compensatiegroen
  Wanneer een kapvergunning wordt overwogen, ga steeds op zoek naar compensatiegroen en werk een handhaving uit.
 4. Voorbeelden beslisbomen
  Tot slot krijg je een aantal concrete beslisbomen van steden en gemeenten.
Interesse?
 • Herbekijk het webinar (Link hieronder)
Dossier Beslisbomen

In navolging van deze webinar stelden we ons ‘Dossier Beslisbomen2voor waarin we op een eenvoudige en praktische manier een bepaald thema kort verder uitwerken en een naslagwerk aanbieden zodat je hiermee aan de slag kan gaan. We reiken hiermee enkele belangrijke aandachtspunten, praktische tips en concrete voorbeelden van beslisbomen of -matrices aan.

Meer informatie én de mogelijkheid om dit dossier als een pdf-bestand te downloaden vind je via de link hieronder.

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors