Openbaargroen advies


Voor wie?

De documentatieaanvragen en adviezen worden enkel gegeven aan de leden-gemeenten. Als lid kan men documentatie en/ of (technische) adviezen betreffende het openbaar groen aanvragen. De adviezen worden op een objectieve, neutrale wijze gegeven. Voor erg gespecialiseerde materies of onderzoeken verwijzen we door naar beter geplaatste personen, instellingen of firma’s.

Welke soorten documentatieaanvragen en adviezen
zijn er?

Eenvoudige documentatieaanvraag
Een documentatieaanvraag bestaat uit het verstrekken van enkele kopijen uit een vakblad of een publicatie. De aanvraag is beperkt in hoeveelheid kopijen en de inhoud van de vraag is te vinden in onze bibliotheek of de archieven van de studiedienst.

Uitgebreide documentatieaanvraag
Een uitgebreide documentatieaanvraag bestaat uit het verstrekken van uitgebreide informatie over een of meerdere onderwerpen waarbij een gespecialiseerd personeelslid van de VVOG de nodige onderzoeken dient te verrichten en externe instanties dient te raadplegen.

Telefonisch advies
Dit gaat over korte adviezen waarbij we informatie verstrekken via telefoon, post en/of mail. Er is geen verdere schriftelijke uitwerking van dit advies.

Schriftelijk advies (uitgebreid)
Dit advies bevat een begeleidende brief en een geschreven document.  Meestal bestaat het uit enkele bladzijden tekst en een aantal copies uit tijdschriften, boeken, documenten en/of fotobestanden uit de bibliotheek van de VVOG.

Plaatsbezoek met een beperkt technisch advies
Bij een plaatsbezoek komt een gespecialiseerd personeelslid van de VVOG de situatie ter plaatse analyseren, beoordelen en adviseren. Indien noodzakelijk wordt naderhand bijkomende informatie doorgegeven.  Indien gewenst kan er een schriftelijk verslag van de bespreking opgemaakt worden.

Uitgebreid technisch advies
Een uitgebreid technisch advies is een studie die meerdere werkdagen in beslag neemt.  Voor een dergelijk advies wordt steeds een offerte opgemaakt met bepaling van de kostprijs, de te presteren werkuren, een duidelijke omschrijving van de opdracht en een tijdsplanning.  In principe kan een uitgebreid technisch advies niet meer dan 5 werkdagen van een gespecialiseerd personeelslid in beslag nemen.  De opdracht voor een uitgebreid technisch advies wordt aangevraagd door middel van een bestelbon.

Kostprijs adviezen (Geen BTW)

  • Plaatsbezoek: € 350 - inclusief verplaatsingskosten;
  • Schriftelijk verslag na plaatsbezoek: € 150 (tot max. 4 uur);
  • Inschatting werkuren vanaf meer dan 4 uur voor verslag - € 35/uur voor leden

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors