Bestuur

Het feitelijk bestuur van de vereniging wordt waargenomen door Bestuursorgaan die bestaat uit minimum 5 leden, welke door de Algemene ledenvergadering verkozen worden voor een periode van zes jaar. Enkel mandatarissen of ambtenaren van een werkend lid kunnen verkozen worden.

De dagelijkse werking wordt waargenomen door het Dagelijks bestuur, waarvan de leden aangeduid worden door het Bestuursorgaan.

 

 

Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter en één of 2 ondervoorzitters. Het secretariaat van het bestuursorgaan wordt waargenomen door de directeur van de VVOG.

Voorzitter
Elsie Desmet, Schepen te Torhout

Elsie Desmet, ondervoorzitter

Ondervoorzitter
Filip Kegels, Schepen te Beveren

Filip Kegels, voorzitter

Ondervoorzitter
Laurence Libert, Schepen te Hasselt

Laurence Libert

Leden Bestuursorgaan

 • Jean Vanhees, schepen te Beringen
 • Filip Kegels, schepen te Beveren
 • Francisco Sanchez Santoz, schepen te Boom
 • Nicole Van Praet, schepen te Bornem 
 • Goele Fonteyn, schepen te Brasschaat
 • Yves De Bosscher, milieuambtenaar te Harelbeke
 • Laurence Libert, schepen te Hasselt
 • Anja Vermeulen, raadslid te Kraainem
 • Danny Taghon, raadslid te Lochristi
 • Raf De Canck, raadslid te Lubbeek 
 • Patrick Roose, schepen te Menen
 • Jan De Broyer, schepen te Overijse 
 • Dirk Vanseggelen, schepen te Pelt
 • Carl Hanssens, schepen te Sint-Niklaas
 • Elsie Desmet, schepen te Torhout

Directeur

 • Filiep Bouckenooghe

Dagelijks bestuur

Het Dagelijks bestuur staat in voor de dagelijkse werking. De leden worden aangeduid binnen het Bestuursorgaan. De voorzitter en de ondervoorzitters zijn lid van het Dagelijks bestuur. 

Leden Dagelijks bestuur

 • Elsie Desmet, schepen te Torhout 
 • Filip Kegels, schepen te Beveren
 • Laurence Libert, schepen te Hasselt 
 • Filiep Bouckenooghe, directeur VVOG

CentrumStedenOverleg

Sedert 2020 zijn we gestart met een overleg van alle centrumsteden. Reeds 12 van de 13 centrumsteden schuiven aan tafel samen met het Agentschap van Natuur en Bos (ANB).  De bedoeling is gemeenschappelijke thema’s aan te pakken.  Belangrijk is te connecteren, een gezamenlijk link te leggen en in overleg te gaan tussen de centrumsteden. Dit doen we samen met ANB (Departement Omgeving) en andere belangrijke spelers in de publieke ruimte…

Groen Lerend Netwerk

We willen met dit Groen Lerend Netwerk meer inzetten op het bundelen, delen en verdiepen van praktijkervaring. Meer kennisdelen kan de Groenpraktijk in Vlaanderen nochtans fundamenteel versnellen. 

Dit is voor alle leden van VVOG. In eerste instantie ontwikkelen we dit naar groenambtenaren. Dit kunnen beleidsmedewerkers zijn, diensthoofden Groen en/of Ruimte, meewerkende chefs, diensthoofd groenbeheer,….

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors