Lerend netwerk 'Openbaar groen'

Wat is een lerend netwerk ‘openbaar groen’?

Groenbeleid verwierf de laatste jaren meer en meer een plek in Vlaanderen en in de Vlaamse steden en gemeenten. Aan ervaring en enthousiaste initiatiefnemers is er dus zeker geen gebrek.  We willen meer inzetten op het bundelen, delen en verdiepen van praktijkervaring. Meer kennisdelen kan de groenpraktijk in Vlaanderen fundamenteel versnellen. Daarom richtten wij 2 lerende netwerken op:

  • Lerend Netwerk Oost, voor de Provincies Antwerpen, Limburg en een deel van Vlaams-Brabant
  • Lerend Netwerk West voor West- & Oost-Vlaanderen en het andere deel van Vlaams-Brabant

Dit vervangt de vroegere Technische Werkgroep.

Interesse? Neem gerust contact op.

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors