Vervolmakingsopleidingen groenbeheer

Groenbeheer

Vervolmaking
Enige ervaring vereist
module 3

Van ‘onder’houden naar duurzaam beheren 
• duurzame beplantingen | gelaagdheid, verjonging, vrijstellen van waardevolle planten 
• herkenning, toepassing en beheer van natuurlijke vegetaties 
• korte en lange termijnvisie bij het beheer 
• andere onderhoudswerken 

Duurzame beplantingen 
Met je bestaande kennis van allerlei soorten van planten leer je hier hoe je pas aangelegde en bestaande beplantingen (bloemenborders, houtkanten, sierbeplantingen, gazons,…) kan beheren. Maar het gaat verder want hier leer je ook hoe je gelaagdheid in een beplanting kan aanbrengen, hoe je een oude beplanting kunt verjongen en hoe waardevolle planten kunnen vrijgesteld worden. 

Onkruiden zijn niet steeds ongewenste kruiden 
Je maakt kennis met methoden om beplantingen om te vormen van een cultuurlijke naar een meer natuurlijke beplanting en je leert ook het belang inzien van natuurlijker groen. Op de plaatsen waar onkruiden niet gewenst zijn leren we je hoe ze op een natuurvriendelijke manier te verwijderen of nog beter, hoe de groei kan voorkomen worden.We leren je eveneens hoe een spontane vegetatie van kruidachtige planten kan beheerd worden. 

Korte en lange termijnvisie bij het beheer 
‘Snoeien doet groeien’. Snoeien is niet altijd en overal noodzakelijk. Sommige snoeiactiviteiten resulteren in ongewenst veel snoeiafval. Tijdens praktijkoefeningen komt het er vooral op aan dat je verantwoorde keuzes maakt en dat je weet wat de gevolgen daarvan zijn op korte en lange termijn. Met dat inzicht ben je in staat om een functioneel en esthetisch verantwoord snoeischema uit te werken voor de meest voorkomende groenelementen. 

Andere werken 
Al naar gelang de situatie en/of op vraag van de cursisten worden er thema’s toegevoegd zoals: 
• verzorgen van schade aan beplantingen 
• herkennen van de meest voorkomende ziekten en plagen 
• veilig gebruik van gereedschappen 
• herstellingswerken aan beschadigde gazons 

KORTING 
-10% bij 3 cursisten | -15% bij 6 cursisten

Doelgroep : Ploegbazen, groenarbeiders met enige ervaring. Zij die de basisscursus 'Groenonderhoud' reeds volgden.

Waar : Op eigen dienst | Gemeente in uw buurt

Programma : De cursusinhoud wordt samen met U en de lesgever overlopen en aangepast aan de plaatselijke behoeften van de gemeente.

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors