Groenaannemer-award 2023

VLAM en VVOG belonen een groen project dat met de expertise van een professionele tuinaannemer werd gerealiseerd. De award brengt het maatschappelijk belang van openbaar groen onder de aandacht en ijvert voor een goede samenwerking tussen gemeentebesturen, boomkwekers en tuinaannemers. Na deliberatie werd het project ‘Park Maaike Kerrebroeck’ te Brugge geselecteerd als winnaar. De laureaat ontving een getuigschrift en een aankondigingsbord geschonken door VLAM.

Mahieu nv | Oudenburg
mahieunv.be

Er was tevens een eervolle vermelding voor het project 'Sterrenweide' te Niel, uitgevoerd door 'The Lung Project' [Website The Lung Project].

Bruge | Park Maaike Kerrebroeck
Bruge | Park Maaike Kerrebroeck
Bruge | Park Maaike Kerrebroeck
Bruge | Park Maaike Kerrebroeck

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors