vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT

De leden van de VVOG kunnen HIER EXTRA INFORMATIE vinden bij de artikels die verschenen zijn in Groencontact.

Groencontact is het tijdschrift van de Vereniging voor Openbaar Groen. Het wordt uitgegeven sinds 1974 en verschijnt 5 keer per jaar.

Groencontact is een vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en stedenbouw, landschapszorg en natuur.

Groencontact is tevens het contactblad tussen de leden van de VVOG.

Voor al uw vragen of opmerkingen kunt u ook terecht op ons mailadres groencontact@vvog.info

Abonneren

U kan zich hier abonneren op Groencontact.

Abonnementsprijzen 2020 (incl. BTW)

• België: 60,00 euro
• Buitenland: 75,00 euro
• Studenten (België): 30,00 euro
• Losse nummers: op aanvraag (20,00 euro)

wenst u zich te abonneren?

Stuur dan een mail naar Groencontact met al uw gegevens en wij zorgen graag voor de rest!

Adverteren

Adverteren in Groencontact is een verstandige keuze!
U bereikt altijd de doelgroep die u voor ogen had. En adverteren in Groencontact is zeker niet duur!!!
Contacteer ons op groencontact@vvog.info  of tel. 050/33 21 33 voor meer informatie!

Advertentietarieven 2020

Bedrijfsnieuws

Productfiches groenbeheer

Aanvullingen bij het artikel
'Duurzaam groenbeheer - Vlaanderen doet een stap naar meer duurzaamheid'

Groencontact 2015 [41]5, 30-31

Het Departement LNE stelde productfiches op voor het duurzaam aankopen van producten en diensten m.b.t. groenbeheer. Het deed dit in samenwerking met verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid en met  vertegenwoordigers van de lokale besturen en van de federale overheid. De productfiches werden ook besproken met vertegenwoordigers uit de sector en het maatschappelijke middenveld.

De fiches per subproductgroep bevatten de nodige informatie en modelbepalingen om uw aankopen van producten en diensten m.b.t. groenbeheer op een eenvoudige en juridisch veilige manier te verduurzamen.

 Producten  Diensten
 Algemene fiche producten  Algemene fiche diensten
 Organische bodemverbeteringsmiddelen  Boombeheer
 Zaden, eenjarigen en vaste planten  
+ bijlage
 Onderhoud van grassportterreinen
 Bodemafdekkingsmaterialen  Groenbeheer van waterlopen
 Tuinapparatuur  Onderhoud van (half)verhardingen
 Tractoren  Beheer van invasieve plantenexoten
 
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert